POVIJEST JOGE
     
 

    
     

Riječ „joga“ potječe iz sanskrta i znači povezivanje, sjedinjenje duha i tijela. Joga se prvi put spominje još u vedskim tekstovima koji datiraju od 1500 godina prije Krista. U tim drevnim spisima opisano je i objašnjeno jedinstvo tvari i energije, postanak svemira i djelovanje elementarnih sila. Mnoge od tih spoznaja ponovno je otkrila i potvrdila suvremena znanost.

Većina tekstova o jogi pisana je na drevnom indijskom jeziku sanskrtu. Osim u Vedama joga se spominje i u Upanišadama. One obuhvaćaju više od dvjesto tekstova., a riječ upanišad znači „sjesti pokraj“ i opisuje sjedanje učenika pokraj gurua sa namjerom da uči.

Jedan od najvažnijih tekstova o jogi iz tog vremena je Bhagavad Gita, prekrasna priča o razgovoru između boga Krishne i princa Arjune. Razgovor se odvija na bojnom polju, a sam Arjuna je u izrazito teškom položaju jer se mora boriti protiv svoje obitelji i prijatelja.
Dio je Mahabharate, velike hinduističke epske pjesme, koja znači „ pjesma onoga koji je blagoslovljen“. Smatra se da ju je napisao autor Vjasa u 6. soljeću prije Krista.

Jedno od najznajčajnih dijela klasičnog perioda su Joga sutre ( 100-200 godina poslije Krista) koje je napisao Patanjali, opisuju osam koraka vježbanja rađa joge.Sastoje se od 195 sutri odn. aforizama  koje učitelj objašnjava učeniku. Riječ sutra znači „nit“. Isprepletene zajedno čine niz filozofskih shvaćanja koja ako se primjenjuju utiru put samo-ostvarenju. Zapravo u  svim tih drevnim tekstovima joga se spominje kao put mudrosti koji, kroz fizičko, mentalno i duhovno zdravlje vodi ka oslobođenju, odnosno prosvjetljenju. Objašnjavaju se tehnike meditacije, pranajame (kontrole daha ), koncentracije ali i moralna te životna načela koja pojedinac treba slijediti da bi bio u skladu sa samim sobom i sa svijetom oko sebe.

Oko 9. stoljeća pojavljuje se hatha joga iz koje nastaje najveći broj joga položaja
( asana ) koje se danas izvode na joga satovima širom svijeta. Jedan od najznačajnijih tekstova je Hatha yoga pradipika nastala u 14. stoljeću. U toj se knjizi/priručniku ujedinjuju fizičke i energetske vježbe te različite meditativne tehnike s ciljem postignuća „dijamantnog tijela“(vađra deha)–nerazorivog,besmrtnog tijela. Glavna metoda realizacije je buđenje unutrašnje uspavane snage-kundalini,koja svojim oslobođenjem budi sve ljudske potencijale i u finalu dovodi do spiritualnog oslobođenja-mukti.

Hatha joga tako postaje temelj tantrizma, druge velike tradicije u Indiji.Legendarni osnivači tantrizma i hatha-kundalini joge bog Shiva,Matsyendranath.Gorakhnath i cijela linija Nath majstora(Navnath) za razliku od vedskih,društveno rigidnih propisa,ističu Siddha ideal- prosvjetljenog majstora usklađenog sa Svemirom i slobodnog od svih ograničenja vremena i prostora.Kasnije hatha jogu prihvaća i vedska tradicija(više sa naglaskom na zdravstvenu komponentu) pa tako danas ona postaje integralni dio cjelokupne indijske duhovnosti.


Kao znanost i umjetnost zdravlja,hatha joga se brzo širi po cijelom Istoku.Prihvaćaju je budisti na Tibetu,Kini i u Japanu.Vježbaju je muslimani u Bengalu i sikhi u Panjabu.Ubrzo joga dolazi i na Zapad.u kršćanski svijet.Sve to ukazuje da hatha joga nije religija već znanost koja,kao i matematika npr., ne pripada niti jednom narodu niti sekti već cijelom čovječanstvu!
Posljednjih nekoliko godina, s  kultom lijepog tijela, na Zapadu je popularnost joge snažno porasla. Računa se da danas oko 30 miliona Amerikanaca i 1 milion Britanaca te velik broj Evropljana prakticira neki od oblika jogeVeselimo se da i mi ,ovdje u Hrvatskoj,možemo doprinijeti širenju ove besmrtne umjetnosti!

 

 

na vrh stranice

 
Isključite / uključite glazbu:


„MANDALA“ alternativni centar ; Vlado Smiljanić, direktor
Sisak, S.A.Radića 38
tel. 044/521-582 ; mob. 091/2547-180
e-mail. mandala@sk.t-com.hr

copyright © mandalacentar.hr