Hipnoterapija


ORIJENTALNA HIPNOTERAPIJA
Duhovna hipnoterapija,kako se prakticira u Centralnoj Aziji,Indiji i Indoneziji također je jedan od programa Centra.Vrlo je efikasna u rješavanju različitih zavisnosti(pušenje,alkoholizam..) i postignuću idealne težine.Rješava lakše psihičke poremećaje (strahovi,anksioznosti..) te pomaže u razvoju poželjnih duševnih karakteristika(samopouzdanje,ciljevitost,bolje učenje..). Autohipnoza kao napredni trening daje polaznicima moćno oružje sveukupnog osobnog razvoja.

UZROCI PSIHO-FIZIČKIH POREMEĆAJA
Koji su razlozi da pokušaji promjena loših navika uglavnom završavaju neuspjehom?
Zašto 90% dijeta završava povratkom na početnu težinu?
Zbog čega prestanak pušenja često dovodi do pretjeranog jedenja i povećanja tjelesne težine?
Što tjera anoreksičnu osobu da odbija hranu iako je svjesna da ugrožava vlastiti život?
U čemu je snaga naših mana i naših strahova?
štetne navike,negativne karakterne osobine,fobije,kompulsivne radnje…samo su vrlo snažni energetski„programi“(samskare) ukorjenjeni u dubokim slojevima našeg uma odn. Podsvijesti (chitta).svaki pokušaj njihove promjene i kontrole iz svjesnog,voljnog djela  uma (budhi) osuđen je dugoročno na neuspjeh,budući da ne zadire u u sam temelj problema-eliminaciju odn, “brisanje“ korijenskih „programa“,samskara
Voljni napor promjene izaziva najčešće suprotno djelovanje-
Fenomen potiskivanja,nakon kojeg „programi“ djeluju još snažnije!

UVJETI USPJEŠNE TERAPIJE
Efikasna terapija problema nužno uključuje metode  eliminacije negativnih engrama i paralelno implantacije odn. „ugradnje“ novih, suprotnih pozitivnih „programa“!
Slikovito rečeno podsvijest je poput plodne zemlje dok su naše mane korov koji guši i zatire zdravo bilje željenih osobina..
Korov je nužno poplijeviti i na njegovo mjesto posaditi novo bilje, da bi se izbjeglo njegovo ponovno pojavljivanje.
Duhovna energija predstavlja sunce i vodu života,bez čega naše bilje ne može rasti i razvijati se.tek kada smo uključili sve ove faktore možemo očekivati zdravu i obilnu žetvu!

KORISTI HIPNOTERAPIJE
Ova terapija utemeljena u duhovnosti u svom pristupu uključuje sve ove nužne faktore ključne za ozdravljenje i stoga je optimalna pomoć kod rješavanja psiho-fizičkih problema i poteškoća:
1.neuroza i strahova (nesanica,noćno mokrenje,mucanje…)
2.štetnih navika (pušenje,alkohol,droga…)
3.poremećaja u prehrani (anoreksija,bulimija…)
Istovremeno zbog svog dubinskog djelovanja potpomaže razvoj:
1.koncentracije i memorije 
2.ciljevitosti i samopouzdanja
3.različitih parapsiholoških sposobnosti

 

 

na vrh stranice

 
Isključite / uključite glazbu:


„MANDALA“ alternativni centar ; Vlado Smiljanić, direktor
Sisak, S.A.Radića 38
tel. 044/521-582 ; mob. 091/2547-180
e-mail. mandala@sk.t-com.hr

copyright © mandalacentar.hr